Có 1 kết quả:

gōng qián

1/1

gōng qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

decagram