Có 1 kết quả:

gōng qǐng

1/1

gōng qǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hectare