Có 1 kết quả:

liù fāng

1/1

liù fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hexagonal