Có 1 kết quả:

liù fāng zuì mì duī jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

hexagonal close-packed (HCP) (math)