Có 1 kết quả:

Liù pán Shān

1/1

Liù pán Shān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Liupan Mountains, mountain range in northern China