Có 1 kết quả:

liù jiǎo kuò hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

square brackets 〔〕