Có 1 kết quả:

liù jiǎo luó mào

1/1

liù jiǎo luó mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hexagonal nut