Có 1 kết quả:

lán mǔ dǎ

1/1

lán mǔ dǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lambda (Greek letter Λλ)