Có 1 kết quả:

lán mǔ dǎ ㄌㄢˊ ㄇㄨˇ ㄉㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lambda (Greek letter Λλ)