Có 1 kết quả:

lán shì

1/1

lán shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a lady's room (honorific)