Có 1 kết quả:

Lán shān qū ㄌㄢˊ ㄕㄢ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lanshan district of Linyi city 臨沂市|临沂市[Lin2 yi2 shi4], Shandong