Có 1 kết quả:

Lán Xīn

1/1

Lán Xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Lanzhou and Xinjiang