Có 1 kết quả:

Lán kǎo xiàn ㄌㄢˊ ㄎㄠˇ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lankao county in Kaifeng 開封|开封[Kai1 feng1], Henan