Có 1 kết quả:

lán huā

1/1

lán huā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cymbidium
(2) orchid