Có 1 kết quả:

lán huā ㄌㄢˊ ㄏㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cymbidium
(2) orchid