Có 1 kết quả:

lán shè ㄌㄢˊ ㄕㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. orchids and musk
(2) fig. sweet perfumes