Có 1 kết quả:

gòng chǎn

1/1

gòng chǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

cộng sản

Từ điển Trung-Anh

communist