Có 1 kết quả:

gòng chǎn zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

communism