Có 1 kết quả:

gòng chǎn zhǔ yì ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

communism