Có 1 kết quả:

Gòng chǎn dǎng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

Communist Party member