Có 1 kết quả:

Gòng chǎn Guó jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Communist International or Comintern (1919-1943), also known as the Third International 第三國際|第三国际[Di4 san1 Guo2 ji4]