Có 1 kết quả:

gòng xiǎng hán shù kù ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ ㄎㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shared library (computing)