Có 1 kết quả:

gòng xiǎng dài kuān

1/1

Từ điển Trung-Anh

shared bandwidth