Có 1 kết quả:

gòng xiǎng kù ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

shared library (computing)