Có 1 kết quả:

gòng xiǎng chéng xù kù

1/1

Từ điển Trung-Anh

shared library (computing)