Có 1 kết quả:

gòng hé dǎng rén ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄉㄤˇ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a Republican party member