Có 1 kết quả:

gòng shāng dà jì ㄍㄨㄥˋ ㄕㄤ ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to discuss matters of vital importance