Có 1 kết quả:

gòng xíng

1/1

gòng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

conformal