Có 1 kết quả:

gòng xíng ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

conformal