Có 1 kết quả:

gòng xìng

1/1

gòng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

overall character