Có 1 kết quả:

gòng xìng ㄍㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

overall character