Có 1 kết quả:

gòng shí ㄍㄨㄥˋ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) synchronic
(2) concurrent