Có 1 kết quả:

gòng mó

1/1

gòng mó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

common-mode (electronics)