Có 1 kết quả:

gòng chǎn ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

communist

Một số bài thơ có sử dụng