Có 1 kết quả:

gòng yòng ㄍㄨㄥˋ ㄧㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) commons
(2) public use