Có 1 kết quả:

gòng huà

1/1

gòng huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to discuss together

Một số bài thơ có sử dụng