Có 1 kết quả:

gòng huà ㄍㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to discuss together

Một số bài thơ có sử dụng