Có 1 kết quả:

gòng yíng ㄍㄨㄥˋ ㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) mutually profitable
(2) win-win