Có 1 kết quả:

gòng è ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) conjugate (math.)
(2) conjugation