Có 1 kết quả:

gòng è zuò yòng ㄍㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

conjugation