Có 1 kết quả:

gòng è gēn shì ㄍㄨㄥˋ ㄍㄣ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

conjugate surd (math.)