Có 1 kết quả:

gòng è

1/1

gòng è

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conjugate (math.)
(2) conjugation