Có 1 kết quả:

gòng è xū shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

conjugate imaginary number (math)