Có 1 kết quả:

gòng míng ㄍㄨㄥˋ ㄇㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) resonance (physics)
(2) sympathetic response to sth