Có 1 kết quả:

guān shuì guó jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

customs border