Có 1 kết quả:

xīng bàn ㄒㄧㄥ ㄅㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to begin
(2) to set in motion