Có 1 kết quả:

Xīng xiàn

1/1

Xīng xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xing county in Lüliang 呂梁|吕梁[Lu:3 liang2], Shanxi 山西