Có 1 kết quả:

xīng fèn

1/1

xīng fèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excited
(2) excitement