Có 1 kết quả:

xīng fèn jì

1/1

xīng fèn jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stimulant
(2) doping (in athletics)