Có 1 kết quả:

xīng fèn jì ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) stimulant
(2) doping (in athletics)