Có 1 kết quả:

xīng yāo zuò guài ㄒㄧㄥ ㄧㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to summon demons to create havoc (idiom)
(2) fig. to stir up all kinds of trouble