Có 1 kết quả:

xīng xué

1/1

xīng xué

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to establish schools
(2) to raise the standard of education