Có 1 kết quả:

Xīng níng

1/1

Xīng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Xingning county level city in Meizhou 梅州, Guangdong
(2) Xingning District of Nanning City 南寧市|南宁市[Nan2 ning2 Shi4], Guangxi