Có 1 kết quả:

Xīng ān xiàn

1/1

Xīng ān xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xing'an county in Guilin 桂林[Gui4 lin2], Guangxi