Có 1 kết quả:

Xīng shān qū

1/1

Xīng shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xingshan district of Hegang city 鶴崗|鹤岗[He4 gang3], Heilongjiang