Có 1 kết quả:

xīng shī

1/1

xīng shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to dispatch troops
(2) to send an army
(3) to mobilize forces