Có 1 kết quả:

Xīng qìng qū

1/1

Xīng qìng qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xingqing district of Yinchuan city 銀川市|银川市[Yin2 chuan1 shi4], Ningxia